IMAGE برنامه ی کارآموزی دی ماه 98
شنبه, 10 اسفند 1398
دریافت برنامه ی کارآموزی از تاریخ 10/07لغایت 11/03 /98 ادامه مطلب ...
IMAGE شروع دوره ی جدید کارآموزی (شهریورماه)
چهارشنبه, 13 شهریور 1398
دریافت برنامه ی کارآموزی از تاریخ 16 شهریورماه 98 ادامه مطلب ...

گروه پزشکی اجتماعی مشهد يکی از گروههای آموزشی دانشکده است که خدمات آموزشی خود را در 4 مقطع علوم پايه، علوم بالينی و دستياری وMPH  عفوني، مدیریت خدمات بهداشتی، اعتیاد و بهداشت حرفه­ای  ارائه میدهد. این گروه  در سال 1330 با عنوان گروه آموزشی بهداشت با عضویت 5 نفر عضو هیات علمی در دانشکده پزشکی شروع بکار نمود و مسئولیت ارایه دروس تاریخ طب، علم­الاخلاق، آمار و بهداشت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی را بعهده داشت.
ادامه مطالب