جدول اساتید

                 
   
                 
   نام نام خانوادگی گروه آموزشی سمت اسلایدها طرح درس  آدرس پست الکترونیکی  
 
 
   سیدمحسن  سیدنوزادی  پزشکی اجتماعی  اسـتاد  ---------  طرح درس  seyednozadim[@]mums.ac.ir  
 
 
   مجیدرضا  عرفانیان تقوائی  پزشکی اجتماعی  اسـتاد  ---------  طرح درس erfanianmr[@]mums.ac.ir   
 
 
   محمد  خواجه دلویی  پزشکی اجتماعی اسـتاد   ---------  طرح درس  khajedalueem[@]mums.ac.ir  
 
 
   مریم  صالحی  پزشکی اجتماعی دانشیار  ---------  طرح درس  SalehiM [@] mums.ac.ir  
 
 
   سيدمجتبی  موسوی بزاز  پزشکی اجتماعی  دانشیار  --------- طرح درس   mousavim [@] mums.ac.ir  
 
 
   لیدا  جراحی  پزشکی اجتماعی دانشیار  ---------  طرح درس  JarahiL [@] mums.ac.ir  
 
 
   محمدرضا  باقرپور  پزشکی اجتماعی متخصص پزشکی خانواده  ---------  طرح درس  BagherpourMR1[@]mums.ac.ir  
 
 
   ملیحه  دادگر مقدم  پزشکی اجتماعی  استادیار  ---------  طرح درس   DadgarMM [@]mums.ac.ir  
 
 
  ویدا وکیلی پزشکی اجتماعی استادیار  --------- طرح درس VakiliV [@] mums.ac.ir  
 
 
  محمد تقی شاکری پزشکی اجتماعی اسـتاد  --------- ---------  shakeriMT[@] mums.ac.ir  
 
 
                 

 

منوی اصلی

ماه گذشته: 1605
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1