اعضای هیئت علمی وابسته به گروه

 
         
اعضاء هیئت علمی وابسته به گروه
 
         
     
  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد تقی شاکری    نام و نام خانوادگی : دکتر مریم صالحی  
   پست الکترونیک : shakeriMT[at]mums.ac.ir   پست الكترونيكي: SalehiM[at]mums.ac.ir  
  فرم مشخصات علمی آموزشی (CV)                          فرم مشخصات علمي آموزشي(c.v)  
  شماره تماس:
  شماره تماس : 38002389  
         

 

منوی اصلی

ماه گذشته: 3375
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1