بازدید دانشجویان کارآموزی گروه پزشکی اجتماعی

   بازدید دانشجویان کارآموزی گروه پزشکی اجتماعی از مرکز بهداشت استان      

 در تاریخ 96/2/23 دانشجویان کارآموزی پزشکی ، گروه پزشکی اجتماعی از مرکز بهداشت استان بازدید داشته و پس از آشنایی با بخش های آنجا ، جلسه پرسش و پاسخی نبز برگزار گردید

 

 

 

منوی اصلی

ماه گذشته: 2352
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1