دستاورد گروه 2

کسب رتبه برتر گروه پزشکی اجتماعی در جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

 

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همت کادر هیئت علمی و اداری موفق به کسب رتبه برتردر جشنواره شهید مطهری سال 91 در آیتم  ’ ارزیابی درونی’ گردید. این جشنواره هر ساله بر حسب آیتمهای متفاوت گروههای شرکت کننده را داوری می نماید و گروههای برتر پس اعلان نظر داوران مشخص می گردند. از آنجا که ارزیابی درونی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیت می باشد، دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء مستمر کیفیت خود را فراهم آورند. ارزیابی درونی فرآیندی است که با گردآوری اطلاعات و قضاوت برای پیشرفت فعالیت­های آموزشی سرو کار دارد. توجه به برخی از اصول مربوط به اندازه گیری آموزشی و گردآوری اطلاعات باعث می­شود که بتوان فرآیند یاد شده را بهتر درک کرد.  گروه پزشکی اجتماعی با یرنامه ریزی دقیق توانست در این آیتم در صدر گروههای آموزشی دانشگاه قرار گیرد.


منوی اصلی

ماه گذشته: 2385
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1