دستاورد گروه 3

کسب رتبه برتر گروه پزشکی اجتماعی در هفتمین جشنواره شهید مطهری(اردیبهشت 93) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه آموزش دوره کارآموزی پزشکی عمومی براساس مستندات لاگ الکترونیک کارآموزی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همت کادر هیئت علمی و اداری موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید مطهری سال 91 در زمینه آموزش دوره کارآموزی پزشکی عمومی براساس مستندات لاگ الکترونیک کارآموزی شده است که حاصل تلاش ، همراهی و هماهنگی تمامی اعضاء هیئت علمی گروه بوده است . اهداف این برنامه عبارتند از:

      ارزیابی مستمر دانشجویان بر مبنای خوداضحاری آنان

     ارتقای کیفی برنامه بر مبنای نظریات دانشجویان

ارزیابی فعالیت های اعضاء هیئت علمی گروه با تاکید بر نقطه نظرات دانشجویان در مقطع کارآموزی


منوی اصلی

ماه گذشته: 2936
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1