دستاورد گروه 4

کسب رتبه برتر توسط دستیاران گروه پزشکی اجتماعی در هفتمین جشنواره شهید مطهری(اردیبهشت 93) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه 92


گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همت کادر هیئت علمی و آموزشی و تلاش دانشجویان گروه جهت ارتقاء سطح دانش و اطلاعات خود موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید مطهری سال 92 در آیتم" رتبه برتر توسط دستیاران گروه  "گردید. این جشنواره هر ساله برحسب آیتمهای متفاوت گروه های شرکت کننده را داوری می نماید و گروه های برتر پس از اعلان نظر داوران مشخص می گردند. در آیتم " کسب رتبه برتر " تلاش مستمر و  نظم در برنامه ریزی آموزشی دستیاران گروه و کسب مقام دوم برد کشوری توسط یکی از دستیاران گروه (سرکار خانم دکتر ملیحه دادگر مقدم) ، گروه پزشکی اجتماعی ، توانست در صدر گروههای آموزشی دیگر دانشگاه قرار گیرد.


منوی اصلی

ماه گذشته: 2384