طرح های پژوهشی

    طرح های پژوهشی گروه                 
 

اساتید عضو هیئت علمی گروه

لینک پژوهان جهت مشاهده طرح های تحقیقاتی اعضا
 دکتر سید محسن سید نوزادی
     
دکتر محمد خواجه دلوئی

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8000653

     
دکتر مجیدرضا عذفانیان تقوایی http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8000155 
     
دکتر سید مجتبی موسوی بزاز http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8001300 
     
دکتر لیدا جراحی http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8006340 
     
دکتر ملیحه دادگر مقدم http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8006502 
     
دکتر ویدا وکیلی http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8008599 
     
دکتر مریم صالحی           research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8005842   

منوی اصلی

ماه گذشته: 1603
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1